chimsebeo:


Ở một ngã tư nào…Hát rằng mình từng ngồi chung ghế đánhưng khác hai mùa láhát mình từng cùng một chuyến tàumỗi người xuống một gahát mình chung một vòm câynhư những người lạ chờ xe buýt đầu ngàytay mình đã chạm vào tay trong một con ngõ chậttừng mặt đối mặtmà mắt không bóng nhauđường vòng đê mê trăm ngãchân mình ứa những vết chaichới với biển người xa lạmùa nao mình được thử hài ?

(Nguyễn Ngọc Tư)

chimsebeo:

Ở một ngã tư nào…
Hát rằng mình từng ngồi chung ghế đá
nhưng khác hai mùa lá
hát mình từng cùng một chuyến tàu
mỗi người xuống một ga
hát mình chung một vòm cây
như những người lạ chờ xe buýt đầu ngày

tay mình đã chạm vào tay trong một con ngõ chật
từng mặt đối mặt
mà mắt không bóng nhau
đường vòng đê mê trăm ngã
chân mình ứa những vết chai
chới với biển người xa lạ
mùa nao mình được thử hài ?

(Nguyễn Ngọc Tư)